Główne korzyści wynikające z outsourcingu to:

  • możliwość zmniejszenia stanu zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych,
  • odciążenie firmy od czynności administracyjnych pozwala skoncentrować się wyłącznie na strategii prowadzonej działalności,
  • odpowiedzialność prawna po stronie dostawcy usług,
  • brak kosztów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą IT,
  • brak kosztów specjalistycznych szkoleń,
  • brak kosztów eksploatacji biura, wyposażenia oraz materiałów biurowych,
  • brak dostępu do poufnych danych kadrowo-płacowych dla pracowników firmy,
  • brak ryzyka związanego z absencjami pracowników własnych.
BLOG