Korzyści

 

Główne korzyści wynikające z outsourcingu to:

  • możliwość zmniejszenia stanu zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych
  • odciążenie firmy od czynności administracyjnych pozwala skoncentrować się wyłącznie na strategii prowadzonej działalności
  • odpowiedzialność prawna po stronie dostawcy usług
  • brak kosztów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą IT
  • brak kosztów specjalistycznych szkoleń
  • brak kosztów eksploatacji biura, wyposażenia oraz materiałów biurowych
  • brak dostępu do poufnych danych kadrowo-płacowych dla pracowników firmy
  • brak ryzyka związanego z absencjami pracowników własnych
BLOG