BHP

  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników administracji biurowej
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracodawców i innych osób kierujacych pracownikami
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników inzynieryjno-technicznych
  • przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej
  • udział w dokonywaniu Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy
  • sporządzanie Kart Oceny Ryzyka Zawodowego
  • opracowywanie instrukcji BHP
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej

przeprowadzanie szkoleń w języku polskim, ukraiński i rosyjskim

Skontaktuj się z nami

BLOG