KADRY I PŁACE

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie raportów na potrzeby klienta
 • możliwość odbioru dokumentacji od klienta
 • monitoring badań lekarskich
 • monitoring szkoleń BHP
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych wraz z rachunkami
 • rozliczanie czasu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie zasiłków chorobowych
 • rozliczanie premii zgodnie z regulaminem
 • rozliczanie benefitów pracowniczych
 • realizacja potrąceń — sądowe/komornicze, ZFŚS, PZU, PPK
 • przygotowywanie pism na potrzeby zajęć sądowych, itp.
 • sporządzanie zaświadczeń
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń w dowolnej formie (utajnione koperty, postać elektroniczna)
 • kompleksowa obsługa PUE w ZUS
 • kompleksowa obsługa PPK
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS (DRA, RCx, IWA, Z3)
 • obsługa sprawozdań dla GUS
 • sporządzanie PIT11, PIT4R
 • sporządzanie raportów niezbędnych do rezerw urlopowych, emerytalnych, ZFŚS i inne

Skontaktuj się z nami

BLOG