Administracja kadrowa

  • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
  • prowadzenie teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
  • rozliczanie zwolnień lekarskich
  • sporządzanie raportów na potrzeby klienta
  • możliwość odbioru dokumentacji od klienta
  • kontrola aktualności badań lekarskich
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • rozliczanie czasu pracy

Skontaktuj się z nami