Współpraca z biurami rachunkowymi w całej Polsce w zakresie księgowości:

Zakres usług:

 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie polityki rachunkowości,
 • pełna obsługa Ksiąg Handlowych oraz Książki Przychodów i Rozchodów,
 • opracowywanie i modyfikacja planów kont,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie raportów dla udziałowców i zarządu firmy,
 • przygotowywanie deklaracji statystycznych.

Karty pobytu i pozwolenia na pracę

Zakres usług:

 • legalizacja pobyty
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • przygotowywania wniosków zarówno o nadanie obywatelstwa polskiego
 • kompletowaniu dokumentów, które są niezbędne w postępowaniu administracyjnym
 • wsparcia w kontaktach z urzędami i instytucjami
BLOG