W ramach naszej oferty zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac. Zakres usług jest każdorazowo dostosowywany do oczekiwań klienta.

Administracja kadrowa

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie raportów na potrzeby klienta
 • możliwość odbioru dokumentacji od klienta
 • kontrola aktualności badań lekarskich
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie czasu pracy

Administracja płacowa

 • sporządzanie list płac w ramach osobowego funduszu płac
 • sporządzanie list płac w ramach umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie raportów przelewów bankowych oraz przekazywanie wynagrodzeń pracowników na życzenie klienta
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń z możliwością pakowania w koperty utajnione
 • sporządzanie rozliczeń PIT-11 oraz dystrybucja do US oraz pracowników

Usługi księgowe

 • kompleksowa obsługa Ksiąg Handlowych, Książki Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Ryczałtu
 • opracowywanie i modyfikacja planów kont
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie raportów dla udziałowców
 • przygotowywanie deklaracji statystycznych

ZUS

 • zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do ZUS
 • zgłaszanie członków rodziny do ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych rozliczeń ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie rocznych raportów ZUS [IWA]

Prawne

 • doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ZFŚS

 • sporządzanie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • tworzenie i rozliczanie budżetu ZFŚS
 • prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem pożyczek, zapomóg oraz dofinansowań z ZFŚS

Pracownicze ubezpieczenia grupowe

 • prowadzenie ubezpieczeń grupowych dla pracowników – brak kosztów dla klientów biura

Opieka medyczna

 • prowadzenie ubezpieczeń opieki medycznej dla pracowników i właścicieli firm po preferencyjnych cenach

Usługi dodatkowe

 • przeprowadzanie kontroli i audytów
 • korygowanie zaległości w dokumentacji kadrowej
 • optymalizacje procesów administracyjnych
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • wsparcie przy tworzeniu budżetu kosztów personalnych
 • przygotowywanie raportów niezbędnych do przygotowywania rezerw personalnych
 • opracowywanie i wdrażanie procedur oraz instrukcji organizacyjnych
 • asysta podczas kontroli PIP, ZUS, US na życzenie klienta

Skontaktuj się z nami

BLOG